Warunki techniczne dotyczące nazw domen

Warunki dotyczące rejestracji Nazwy Domeny:

 1. Nazwa Domeny może składać się wyłącznie z następujących znaków: liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-".
 2. Znak "-" nie może występować na początku Nazwy Domeny, na końcu Nazwy Domeny oraz na 3 i 4 pozycji w Nazwie Domeny jednocześnie (wyjątek stanowią Nazwy Domeny z prefiksem "xn--").
 3. Nazwa Domeny może zawierać do 63 znaków łącznie - dotyczy to każdej nazwy w każdej Domenie, niezależnie od poziomu/rozszerzenia np:.pl, .com.pl.
 4. Wielkość liter w Nazwie Domeny nie ma znaczenia z punktu widzenia utrzymywania Nazwy Domeny.
 5. W Ofercie Oferent jest zobowiązany podać: Nazwę Domeny, dane identyfikujące Oferenta wraz z osobą upoważnioną do reprezentacji oraz co najmniej dwa serwery przeznaczone do utrzymywania Nazwy Domeny.

 

Warunki, dotyczące Zmiany Delegacji Nazwy Domeny:

 1. Dla Nazw Domeny, dla których Obsługę Administracyjną i Techniczną świadczy NASK na rzecz Abonenta, wnioski o Zmianę Delegacji muszą zawierać:
  1. dane Abonenta (dane adresowe, NIP, PESEL/REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
  2. nazwy nowych serwerów nazw oraz opcjonalnie ich numery IP (w przypadku rejestrowania nowych serwerów nazw)
 2. Dla Nazw Domeny, dla których Obsługę Administracyjną i Techniczną świadczy NASK na rzecz Partnera, Zmiana Delegacji może zostać dokonana jedynie poprzez właściwego Partnera, zgodnie z określoną przez niego procedurą. Informację o podmiocie obsługującym daną Nazwę Domeny znaleźć można w bazie WHOIS.
 3. NASK nie wykona zmiany, jeśli serwery nazw nie będą skonfigurowane i nie będą obsługiwać Nazwy Domeny, której dotyczy Zmiana Delegacji. Przed przyjęciem wniosku lub wykonaniem zmiany nastąpi automatyczne sprawdzenie czy wskazane przez Abonenta serwery nazw posiadają rekord SOA dla podanej we wniosku Nazwy Domeny.

 

© WebDomena - All Rights Reserved